Egzaminy zawodowy w 2016 r.

(opublikowano: 29.02.2016 aktualizacja 24 maja 2016 r.)    

Harmonogram Egzaminu Zawodowego  »»»


(opublikowano: 14.09.2011)    

Informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
(prezentacja PowerPoint)