Wychowawcy klas: 

Technik żywienia i Usług gastronomicznych

1d - mgr Katarzyna Kowalska
1tż - mgr Ewa Szczepańska
2d - mgr Katarzyna Mildner-Mieszczanin
2ż - mgr Karolina Malaga
3d - mgr Joanna Moryl
3ż - mgr inż. Bogna Zapart
4d - mgr Mariusz Oziemczuk
4ż - mgr Barbara Starzyńska

Technik hotelarstwa

1tż - mgr Ewa Szczepańska
2t - mgr Ewa Ryguła
3t - mgr Agnieszka Kruber-Korda
4t - mgr Ewa Lukas

Kucharz / cukiernik

1kg - mgr Dorota Pardon
2kg - mgr Mariola Depta
3kg - mgr Wojciech Kiełb