Technikum nr 6

„Jedzenie jest tak samo ważne jak oddychanie, ale znacznie bardziej przyjemne.
Bywa też źródłem zaskoczeń, konsternacji, radości lub rozczarowania.
Równie łatwo może doprowadzić do choroby, jak i uzdrowienia.
Wszystko zależy od tego co się je, gdzie, z czego została potrawa zrobiona i w jaki sposób.”
 

/Beata Pawlikowska – wstęp do książki: Świat na talerzu/


Technik żywienia i usług gastronomicznych   NOWOść


Technik żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika: technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły konieczność połączenia tych zawodów tak, aby absolwent tego kierunku kształcenia był bardziej wszechstronny i przystosowany
do wymagań pracodawców oraz klientów.

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.


KWALIFIKACJE w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • Sporządzanie potraw i napojów; 
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 

ROZSZERZENIA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:
- język obcy nowożytny
- biologia
Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.


JEŻELI WYBIERZESZ TEN KIERUNEK KSZTAŁCENIA, TO:

 • dowiesz się, jak należy się zdrowo odżywiać i jak ocenia się jakość żywności,
 • poznasz zasady przechowywania żywności,
 • dowiesz się jak przyrządzić potrawę i jak ją odpowiednio podać,
 • będziesz umiał aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw, 
 • nauczysz się sztuki przyrządzania napojów zimnych i gorących, 
 • dowiesz się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji, 
 • poznasz zasady obsługi klienta oraz organizacji przyjęć, czy imprez okolicznościowych, 
 • poznasz zasady i warunki zarządzania produkcją gastronomiczną, 
 • nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej, 
 • odbędziesz praktykę zawodową w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych.

Technik hotelarstwa

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już zakończyć.

Hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia branży turystyczno-hotelarskiej to dziedziny, które po czterech latach nauki
w tyskim ZS nr 7 otworzą przed Tobą rynki pracy w Polsce, Unii Europejskiej, ba… w całym świecie – wszędzie, gdzie ludzie skłonni są z powodów biznesowych lub zwykłej chęci poznania tego, co mieści się za progiem, opuszczać domowe pielesze i wyruszać w drogę.

Nasi nauczyciele wyposażą Cię w umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Nauczysz się sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym (angielskim lub niemieckim), tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy. Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość opanowania teoretycznej wiedzy, ale zorganizuje także praktyki w obiektach noclegowych w całej Polsce. Najlepsi – a czemu Ty nie miałbyś do nich należeć? – będą mogli uczyć się zawodu podczas zagranicznych staży (m. in. na Malcie, w Norwegii, w Niemczech i we Włoszech). 

W ramach zawodu technik hotelarstwa uczeń zdobywa KWALIFIKACJE:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji;
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

ROZSZERZENIA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla zawodu technik hotelarstwa: 
- język obcy nowożytny
- geografia 
Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. 

JEŻELI WYBIERZESZ TEN KIERUNEK KSZTAŁCENIA, TO: 

 • dowiesz się jak prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich, 
 • dowiesz się jak rezerwować usługi hotelarskie, 
 • poznasz zasady wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 •  poznasz zasady przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 •  poznasz zasady przygotowywania i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.