Dokumenty szkolne: 


Koncepcja pracy szkoły »»»

Statut Zespołu szkół nr 7  »»»

Rozdz. 8 Wewnątrzszkolne ocenianie (wyciąg ze Statutu) »»»

Program Wychowawczy Szkoły »»»

Szkolny Program Profilaktyki »»»

Regulamin karty szkolnej »»»


ocenianie

§ 118. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu) »»»

Przedmiotowy system oceniania:

  • PSO przedmioty zawodowe »»»

  • PSO wychowanie fizyczne »»»

  • PSO język polski Technikum »»»

  • PSO język polski ZSZ »»»

  • PSO wiedza o kulturze »»»

  • PSO przedmioty matematyczno-przyrodnicze »»»

  • PSO wiedza o społeczeństwie »»»

  • PSO języki obce »»»