>

Plany nauczania w roku szkolnym 2011/2012

Technikum

Technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa

klasa 1ud (plan zmodyfikowany) >>>
technik organizacji usług gastronomicznych: 512[03]/T-5,SP/MEN/1999.12.20/341[07] 
technik żywienia i gospodarstwa domowego: 321[10]/MEN/2009.02.02/

klasa 1f >>>
kucharz: 512[02]/T-4,TU,SP/MENiS/2004.06.14

klasa 1t >>>
technik hotelarstwa: 341[04]/MEN/2008.02.07/341[04]

klasa 2au >>>
klasa 2d >>>
klasa 2f >>>
klasa 2t >>>

klasa 3au >>>
klasa 3d >>>
klasa 3f >>>
klasa 3t >>>

klasa 4d >>>
klasa 4f >>>
klasa 4t >>>
klasa 4uk >>>Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kucharz małej gastronomii, cukiernik 

klasa 1h >>>
kucharz małej gastronomii: 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08/512[05]

klasa 1g (plan zmodyfikowany) >>>
Cukiernik: 741[01]/SZ/MEN/2000.11.10/741[01] 
kucharz małej gastronomii: 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08/512[05]

klasa 2h >>>