Egzamin maturalny w 2017 r.

(opublikowano: 4.03.2017 r.)          

Harmonogram ustnego egzaminu maturalnego - język polski  »»»

Harmonogram ustnego egzaminu maturalnego - języki obce  »»»

Zestawy pytań do starej matury z języka polskiego (standardy wymagań) w części ustnej »»»


(opublikowano: 
26.10.2016 r.)         

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego »»»

Informacja o opłatach za egzamin maturalny »»»


(opublikowano:
12.09.2016 r.)         

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów oraz deklaracje maturalne (załącznik) »»»

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 »»»

(opublikowano: 8.09.2016 r.)          

Harmonogram egzaminu maturalnego  »»»