Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia 2016 - 1 stycznia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna

16 - 29 stycznia 2017 r. - ferie zimowe

13 - 18 kwietnia 2017 r. - wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2017 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum - godz. 10.00

23 czerwca 2017 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część ustna: od 8 maja 2017 r. - wypowiedź

część pisemna: 4 maja 2017 r. - j. polski
                       5 maja 2017 r. - matematyka
                       8 maja 2017 r. - j. angielski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Etap pisemny:  12 czerwca 2017 r.  (poniedziałek) godz.12.00 

Etap praktyczny: 13 czerwca 2017 r. - dla absolwentów techników
                         

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja zimowa
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 9 września 2016 r.

Część pisemna:  12 stycznia 2017 r. -  (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t)

Część pisemna:  12 stycznia 2017 r. -  T.6 i T.11

Część praktyczna: 9 stycznia 2017 r. - (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) dokumentacja

                             od 16 stycznia 2017 r. - (T.6) wykonanie

Sesja letnia
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 16 lutego 2016

Część pisemna:  20 czerwca 2017 r. - (T.11 - 2t)  (T.6 - 3d, 3ż, 3k) (T.4 - 3g)

Część praktyczna: 26 czerwca 2017 r. - (T.11 - 2t)  dokumentacja

                          od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r. - (T.6 - 3d, 3ż) (T.4 - 3g) wykonanie

                          

Dodatkowe dni wolne do odpracowania oraz wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2016 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 26 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 22 kwietnia 2017 r.

16 czerwca 2017 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 27 maja 2017 r.

4, 5, 8 maja 2017 r. - (egzamin maturalny) dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum

Terminy konferencji klasyfikacyjnych

Konferencja śródroczna  2 stycznia 2017 r. godz. 15.30 - sala 13 - oceny wystawiamy do  22 grudnia 2016 r. do godz. 16.00

Konferencja końcowa klas maturalnych 24 kwietnia 2017 r. godz.15.30 - sala 13 - oceny wystawiamy do 21 kwietnia 2017 r. do godz.16.00

Konferencja roczna pozostałych klas 19 czerwca 2017 r.  godz.15.00 sala 13 – oceny wystawiamy do 16 czerwca 2017 r. do godz.16.00

zebrania Rady Pedagogicznej

15 września 2016 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

4 października 2016 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

2 stycznia 2017 r. - konferencja klasyfikacyjna - godz. 15.30

1 lutego 2017 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

24 kwietnia 2017 r. - konferencja klas maturalnych, szkolenie ZN egzamin maturalny - godz. 15.30

19 czerwca 2017 r. - konferencja klasyfikacyjna - szkolenie ZN, ZNCP - egz. zawodowe - godz. 14.30

30 czerwca 2017 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00

Szkoleniowe wg potrzeb

Zebrania z rodzicami:

19 września 2016 r. - klasy pierwsze Technikum i ZSZ - sala gimnastyczna - godz. 17.00

20 września 2016 r. - klasy drugie i trzecie Technikum, oraz klasy drugie i trzecie ZSZ -
w klasach z wychowawcami - godz. 17.00

21 września 2016 r. - klasy maturalne – sala gimnastyczna - godz. 17.00

26 września 2016 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala obsługi konsumenta

22 listopada 2016 r. - konsultacje dla rodziców - (zawiadomienie o ocenie przewidywanej) 17.00-19.00

10 stycznia 2017 r. - zebrania z rodzicami - sala gimnastyczna - godz. 17.00

22 marca 2017 r. - zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - (zawiadomienie o ocenie przewidywanej) - godz. 17.00

26 kwietnia 2017 r. (przed praktyką) – zebranie z rodzicami w klasach –
godz. 17.00 (2t, 3d, 3ż, 3t) - powiadomienie o ocenie przewidywanej

16 maja 2017 r.–zebranie rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich - za wyjątkiem tych które są na praktykach - godz. 17.00 (powiadomienie o ocenie przewidywanej)

7 czerwca 2017 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00