Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj zajęć dodatkowych Miejsce zajęć Dzień tygodnia Godziny trwania Imię i nazwisko nauczyciela
zajęcia wyrównawcze z matematyki  sala 27 wtorek
czwartek
7.10-7.55 mgr inż. Ewa Szczepańska
zajęcia dodatkowe z matematyki

sala 38b poniedziałek 14.25 mgr Elżbieta Jabłońska-Skurzok
sala 38b wtorek
(co 2 tygodnie - od 21 lutego)
13.35
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z j. polskiego sala 22b poniedziałek 14.15 mgr Wioletta Gałka
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z j. polskiego biblioteka środa 8.00-8.45 mgr Dorota Pardon
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego sala 19  piątek 8.45-9.30 mgr Katarzyna Mildner-Mieszczanin
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego sala 15b piątek 13.30-14.15 mgr Dawid Kiedrowicz
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego sala  wtorek
wg potrzeb
14.20-15.05
mgr Halina Pokorska
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego sala  piątek 13.30-14.15 mgr Barbara Starzyńska
Zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia sala 21b środa
8.00-8.45 mgr Katarzyna Łataś
zajęcia przygotowujące do matury z biologii sala 13 do 24 marca odbywać się będą w środy
 
od 27 marca odbywać się będą w poniedziałki

15:15 - 16:05

13:25 - 14:15

mgr Katarzyna Kowalska
konsultacje dla uczniów i maturzystów z geografii
środa 12.45 mgr Barbara Myrcik
zajęcia dodatkowe z fizyki ostatni czwartek każdego miesiąca
(lub w razie potrzeby częściej)
15.10 mgr Henryk Rej
fitness dla dziewcząt środa 15.00-16.00 mgr Joanna Moryl
zajęcia w siłowni piątek 14.15-15.00 mgr Mariola Rakowska
zajęcia rozwijające zainteresowania gastronomiczne termin wg uzgodnienia
19 listopad 2016
mgr inż. Agnieszka Kasprzyszyn
zajęcia rozwijające zainteresowania termin wg uzgodnienia
19 listopad 2016

mgr Klaudia Kuć
zajęcia wyrównawcze z informatyki termin do uzgodnienia
zajęcia wyrównawcze z informatyki termin do uzgodnienia z
nauczycielem
mgr Marzena Grylewicz
zajęcia rozwijające zainteresowania gastronomiczne termin wg uzgodnienia
19 listopad 2016
mgr Karolina Malaga
zajęcia rozwijające zainteresowania
przygotowanie do konkursu
poniedziałek 14.30-15.30 mgr inż.Bogna Zapart
Organizacja kursu animatora czasu wolnego 04.03.2017 mgr Małgorzata Starczewska
Obsługi gastronomiczne i przygotowanie do  konkursów według potrzeb
zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej z j. angielskiego sala 37b piątek 8.45-9.40 mgr Ewa Donigiewicz
zajęcia dla uczniów przygotowujących się do wyjazdu na Teneryfę sala 37b poniedziałek 13.20