Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

(opublikowano: 17.03.2017)  

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

T.3 – Produkcja wyrobów piekarskich – etap praktyczny »»»

T.4 – Produkcja wyrobów cukierniczych – etap praktyczny
26.06.2017 »»»
27.06.2017 »»»

T.6 Sporządzanie potraw i napojów – część teoretyczna
Technikum »»»
ZSZ »»»

T.6 Sporządzanie potraw i napojów – część praktyczna
26.06.2017 »»»
27.06.2017 »»»
28.06.2017 »»»

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – część teoretyczna »»»

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – część praktyczna »»»

(opublikowano: 28.12.2015)  

Komunikat o przyborach (nowy egzamin zawodowy) – część pisemna »»»

Komunikat o przyborach (nowy egzamin zawodowy) – część praktyczna »»»

(opublikowano: 15.10.2013)    

Informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(nowa podstawa programowa)  (prezentacja) »»»